ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Ο Δήμαρχος Βέροιας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).
Η εργασία αφορά τις ασφαλίσεις των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου Βέροιας για το έτος 2016.

Read more: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια τουριστικού εντύπου για τον Δήμο Βέροιας» προϋπολογισμού δαπάνης 9.840,00€ (με ΦΠA), Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Βέροιας που βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως 46 στο γραφείο Προμηθειών(γραφείο 2), στη 1/10/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Προμηθειών του Δήμου.

Read more: Προμήθεια τουριστικού εντύπου

Ανακοινώνεται ότι την 28-09-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών) θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, Βικέλα 4, 3ος Όροφος, Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός (συνοπτική διαδικασία), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3669/2008, για την ανάθεση σε εργοληπτική επιχείρηση κατασκευής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ», προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Read more: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός "Ασφαλτόστρωση οδών Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου"

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 21-9-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Read more: Πρόσκληση 21ης/2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβούλιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, προκηρύσσει τακτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δ.Ε Βέροιας» με προϋπολογισμό 56.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Read more: Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δ.Ε Βέροιας

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών για τον Δήμο Βέροιας» προϋπολογισμού δαπάνης 14.127,78€ (με ΦΠA), Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Βέροιας που βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως 46 στο γραφείο Προμηθειών(γραφείο 2), στις 28/09/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Προμηθειών του Δήμου.

Read more: Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Βεροίας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Βεροίας στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Read more: Ξεκινούν οι αιτήσεις στο Κέντρο Δια Βιου Μάθησης Δήμου Βέροιας