Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

αρμόδια υπηρεσίαΓραφείο Δημοτολογίων - Μητρώων

πληροφορίες-δικαιολογητικάΤα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει την ταυτότητά του και να καταθέσει αίτηση, όπου θα αναφέρει την Υπηρεσία όπου θα κατατεθεί το πιστοποιητικό.

Τα περισσότερα από τα πιο πάνω πιστοποιητικά έχουν αντικατασταθεί με τη χρήση επικυρωμένου φωτοαντιγράφου ταυτότητας, σύμφωνα με το νόμο 1599/86 και το νόμο 2690/99.
Διαβούλευση Κυκλοφοριακή Μελέτη

Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση (Τοπ.Σ.Α.)

web_20-12-2013

diavgeia_b