Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

αρμόδια υπηρεσίαΓραφείο Δημοτολογίων - Μητρώων

πληροφορίες-δικαιολογητικάΤα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει την ταυτότητά του και να καταθέσει αίτηση, όπου θα αναφέρει την Υπηρεσία όπου θα κατατεθεί το πιστοποιητικό.

Τα περισσότερα από τα πιο πάνω πιστοποιητικά έχουν αντικατασταθεί με τη χρήση επικυρωμένου φωτοαντιγράφου ταυτότητας, σύμφωνα με το νόμο 1599/86 και το νόμο 2690/99.
PIAAC_BANNER04

diavgeia_b