ΑνακοινώσειςΣημαντικές ανακοινώσεις του Δήμου Βέροιας

 Ανακοινώσεις Δελτία τύπου Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαβουλεύσεις Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Δ.Σ. Αποφάσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Ε.Π. Ζωής Αποφάσεις Δ. Κοιν. Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και του άρθρου 79 του ανωτέρω Νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν οι παρ. 1 και 2  με την παρ. 16 άρθρου 6 του Ν.4071/2012, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την 4-6-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1     Γνωμοδότηση για την μετονομασία οδού.

ΘΕΜΑ 2     Διατύπωση απόψεων για την τοποθέτηση μαρμάρινου αγάλματος στην ευρύτερη περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

ΘΕΜΑ 3    Διατύπωση απόψεων επί Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ενέργειας.

 

Η Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας
Ελένη Γκόγκα


Αναζήτηση