ΑνακοινώσειςΣημαντικές ανακοινώσεις του Δήμου Βέροιας

 Ανακοινώσεις Δελτία τύπου Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαβουλεύσεις Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Δ.Σ. Αποφάσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Ε.Π. Ζωής Αποφάσεις Δ. Κοιν. Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και του άρθρου 79 του ανωτέρω Νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν οι παρ. 1 και 2 με την παρ. 16 άρθρου 6 του Ν.4071/2012, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την 8-8-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ
Γνωμοδότηση για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ακροπόλεως.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία υλοποίησης του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αδελφών Κούσιου».

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρου

Δημήτριος Μπρανιώτης

Αναζήτηση