ΑνακοινώσειςΣημαντικές ανακοινώσεις του Δήμου Βέροιας

 Ανακοινώσεις Δελτία τύπου Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαβουλεύσεις Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Δ.Σ. Αποφάσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Ε.Π. Ζωής Αποφάσεις Δ. Κοιν. Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 (παρ.3) και 89 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και του άρθρου 79 του ανωτέρω Νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν οι παρ. 1 και 2  με την παρ. 16 άρθρου 6 του Ν.4071/2012, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, διότι υπάρχει χρονική προθεσμία κατάθεσης απόψεων η 16/7/2017, που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την 28-6-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Διατύπωση απόψεων επί του τροποποιητικού τεύχους Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Γέφυρα Αδελφών Κούσιου» τέως «Γέφυρα Τριποτάμου στην περιοχή κτηνιατρείου Βέροιας».

Η Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας
 Γκόγκα Ελένη

Αναζήτηση