ΑνακοινώσειςΣημαντικές ανακοινώσεις του Δήμου Βέροιας

 Ανακοινώσεις Δελτία τύπου Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαβουλεύσεις Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Δ.Σ. Αποφάσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Ε.Π. Ζωής Αποφάσεις Δ. Κοιν. Βέροιας

Πρόσκληση για την εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό κατάρτιση καταλόγους

Ο Δήμος Βέροιας, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων, για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6, του άρθρου 118, του Ν.4412/2016 (απευθείας ανάθεση έργου), για το έτος 2017.

Περισσότερα...

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου (167/2017)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ’ αριθ. 6/5-4-2017 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με την αρ. 167/2017 απόφασή του αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

ΨΗΦΙΣΜΑ

«Το Δ.Σ. Βέροιας εκφράζει την συμπαράστασή του στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στα super markets της εταιρίας «Καρυπίδης»

Περισσότερα...

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου

Ορίζουμε Αντιδημάρχους Βέροιας τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, με θητεία από 1/3/2017 έως και 31/8/2019 :
1. Ασλάνογλου Στυλιανό του Ευαγγέλου στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Οικονομικών
2. Κορωνά Θεόφιλο του Αντωνίου στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με την Κοινωνική Προστασία, την Υγεία, τον Εθελοντισμό και την Ποιότητα Ζωής,
3. Σιδηρόπουλο Αθανάσιο του Αποστόλου στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
4. Λυκοστράτη Βασίλειο του Κωνσταντίνου στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Τουρισμού
5. Παπαδόπουλο Βασίλειο του Δημητρίου στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Καθαριότητας-Ανακύκλωσης-Περιβάλλοντος- Πολιτικής Προστασίας και Ζωικής     Παραγωγής-Περίθαλψης & Προστασίας Αδέσποτων Ζώων
6. Λαζαρίδη Αριστομένη του Αιμίλιου στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Υπηρεσίας Δόμησης-Περιουσίας, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
7. Σοφιανίδη Γεώργιο του Ηλία στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Παιδείας

 

Αναλυτικά το σύνολο της απόφασης έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΔΑ7Ω9Ο-ΓΜ2

Αναζήτηση