Δελτία ΤύπουΔήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και του άρθρου 79 του ανωτέρηταςω Νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν οι παρ. 1 και 2 με την παρ. 16 άρθρου 6 του Ν.4071/2012, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την 20-6-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1 Προτάσεις για τον περιβάλλοντα χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 2 Προτάσεις για βελτίωση διαγράμμισης των διαβάσεων και φωτισμού σε οδούς της πόλης.

ΘΕΜΑ 3 Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στην εταιρεία «Ιωάννης             Σωτηριάδης – Δημήτριος Μπλατσιώτης Ο.Ε.» για το κατάστημα στην πάροδο Πατρ. Ιωακείμ 1 στη Βέροια.

Αναζήτηση