Δελτία ΤύπουΔήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και του άρθρου 79 του ανωτέρω Νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν οι παρ. 1 και 2  με την παρ. 16 άρθρου 6 του Ν.4071/2012, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την 12-2-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1:
Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής - μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στον ΜΠΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ για το κατάστημά του στην οδό Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 56 στη Βέροια.

ΘΕΜΑ 2:
Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στον ΦΑΣΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ για το κατάστημά του στην οδό ΤΣΟΥΠΕΛΗ 6 στη Βέροια.

 

Η Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας
Γκόγκα Ελένη

Αναζήτηση