ΔιαβουλεύσειςΠάρτε μέρος - η γνώμη σας μετράει!

1η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 336/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε Τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 28-06-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

Θέμα    1ο:
Διατύπωση απόψεων επί του συμπληρωματικού τροποποιητικού τεύχους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Γέφυρα Αδελφών Κούσιου» τέως «Γέφυρα Τριποτάμου στην περιοχή κτηνιατρείου Βέροιας».(Ανάρτηση)(Περίληψη)(Απόψεις ΕΠΖ)
Θέμα    2ο:
Διατύπωση απόψεων επί του «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ».(Εισηγητικό)(Κανονισμός)
Θέμα    3ο:
Διατύπωση απόψεων επί του «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ».(Εισηγητικό)(Κανονισμός)
Θέμα    4ο:
Διατύπωση απόψεων επί του «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ».(Εισηγητικό)(Κανονισμός)
Θέμα    5ο:
Διατύπωση απόψεων επί της Σύστασης κυριακάτικης αγοράς Ριζωμάτων.(Εισηγητικό)

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα,  οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.


Ο  Πρόεδρος
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Κωνσταντίνος  Βοργιαζίδης

Αναζήτηση