Ο Δήμος Βέροιας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική  δημοπρασία που θα γίνει στην Δ/νση Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας, (Μητροπόλεως 55 – 4ος όροφος, κτήριο ΚΕΠ), η εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος συστάδων δασών του Δήμου Βέροιας, στις  8/5/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Η φανερή πλειοδοτική διαδικασία θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών του   άρθρου 201 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, τα μέλη της οποίας ορίστηκαν με βάση την 19/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.

 (Αναλυτική Διακήρυξη)

(Περιληπτική Διακήρυξη)