Προϋπολογισμού : 30.000,00 με ΦΠΑ
Χρηματοδότηση: ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Διάνοιξη – Διαμόρφωση κοινοτικού δρόμου στο Ο.Τ.1 της κοινότητας Καστανιάς» προϋπολογισμού 30.000,00 με ΦΠΑ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και τάξη πτυχίου Α1 και άνω και εγγεγραμμένων στα περιφερειακά μητρώα για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ . Το έργο θα εκτελεστεί στην τοπική κοινότητα Καστανιάς.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ