Ο αντιδήμαρχος Βέροιας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Μητροπόλεως 46) στις 26/4/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., η εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος συστάδων δασών του Δήμου Βέροιας, για το διαχειριστικό έτος 2017.

Η δημοπρασία αφορά τις συστάδες:
 (4α) συστάδας του δημοτικού δάσους Καστανιάς.
 (4γ) συστάδας του δημοτικού δάσους Καστανιάς.
 (5β) συστάδας του δημοτικού δάσους Καστανιάς.
 (δ) συστάδας του δημοτικού δάσους Χαράδρας.
 (2) τμήματος του δημοτικού δάσους Τριποτάμου – έκταση 5 Ηα.

Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης θα επιδίδονται στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Μητροπόλεως 55, 4ος όροφος και στο τηλέφωνο 23313 -50530/50595 (τις εργάσιμες ημέρες και ώρες). Το παρόν όπως και η αναλυτική διακήρυξη είναι αναρτημένα, στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας (www.veria.gr) .

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο και ώρα και με τους ίδιους όρους στις 3/5/2017.

Διακήρυξη
Αλλαγή χώρου δημοπρασίας

 Ο Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας -Ανακύκλωσης
Περιβάλλοντος - Πολιτικής Προστασίας,
Ζωϊκής Παραγωγής - Περίθαλψης
& Προστασίας Αδεσπότων Ζώων


Βασίλης Παπαδόπουλος