Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι αναβάλλεται η διενέργεια του διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία για το έργο "Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου" (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου) που προβλεπόταν να γίνει στις 7-6-2017, λόγω μη τήρησης της προθεσμία δημοσίευσης της προκήρυξης. 
Ο Δήμος Βέροιας θα επανέλθει με νέα δημοσίευση στην οποία θα καθορίζεται η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Αναζήτηση