Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ»

Ο Δήμος Βέροιας διακηρύττει ότι την 23η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Βέροιας, Βικέλα 4, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: : προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ».

Περισσότερα...

Διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος συστάδων δασών του Δήμου Βέροιας

Ο Δήμαρχος Βέροιας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Μητροπόλεως 46) στις 13/4/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., η εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος συστάδων δασών του Δήμου Βέροιας, για το διαχειριστικό έτος 2016. Η δημοπρασία αφορά τις συστάδες:

Περισσότερα...

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, εντύπων υπηρεσιών και εκτυπώσεων

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, εντύπων υπηρεσιών και εκτυπώσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 26.599,00€ (με ΦΠA)

Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Πατρίδας

Ο Δήμαρχος Βέροιας

Διακηρύσσει ότι, εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση πέντε (5) δημοτικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Πατρίδας , η οποία θα γίνει στις 23 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 έως 14:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που καταρτίσθηκαν με την αριθ.657/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας και αναλυτικά όπως παρακάτω:

Περισσότερα...

Αναζήτηση