Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Διακήρυξη για δημοπρασία δασικών προϊόντων Δήμου Βέροιας 2017

Ο αντιδήμαρχος Βέροιας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Μητροπόλεως 46) στις 26/4/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., η εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος συστάδων δασών του Δήμου Βέροιας, για το διαχειριστικό έτος 2017.

Περισσότερα...

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης κινητών βάσει του Π.Δ.270/81

Ο Δήμος Βέροιας συνεχίζει την περισυλλογή των εγκαταλειμμένων και κατεστραμμένων οχημάτων που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους και τα οποία επιβαρύνουν περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά το Δήμο, προκειμένου να τα παραδώσει σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρίες ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 116/04.

Περισσότερα...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Υπηρεσίας Κοινής Επιστολικής Αλληλογραφίας Με Φακέλους Προπληρωμένου Τέλους και Ταχυμεταφοράς Εγγράφων –Δεμάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Υπηρεσίας Κοινής Επιστολικής Αλληλογραφίας Με Φακέλους Προπληρωμένου Τέλους και Ταχυμεταφοράς Εγγράφων –Δεμάτων»

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας

Περισσότερα...

Αναζήτηση