Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας επιβατικού αυτοκινήτου και δύο κλειστών φορτηγών

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου και δύο κλειστών φορτηγών (τύπου van) προϋπολογισμού δαπάνης 57.000,00€ (με ΦΠA).

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων - δεμάτων

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων - δεμάτων ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.071,50€ (χωρίς ΦΠΑ), 2.568,66 (με ΦΠΑ 24%) για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 31/12/2017 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας ΟΜΑΔΑ Β'.

Περισσότερα...

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε.Βέροιας»

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας κοπής αγριόχορτων Δ.Ε.Βέροιας, προϋπολογισμού 39.911,51 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Περισσότερα...

Διακήρυξη εκμίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Τ.Κ. Τριλόφου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διακηρύσσει ότι, εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Τ.Κ. Τριλόφου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Τριλόφου εντός του οικισμού στο Ο.Τ. 26 Αρ. Οικ. (132) εμβαδού 632,00 τ.μ. με κτίσμα εντός αυτού εμβαδού 25,20 τ.μ. Με την υπ αριθμ. 184/7-08-1989 εκδόθηκε οικοδομική άδεια στο Ο.Τ. 26 με τίτλο Κοινοτικό αναψυκτήριο Εμβαδού=25,20 τ.μ.

Περισσότερα...

Αναζήτηση