Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Περίληψη προκήρυξης για την πρόσληψη καλλιτεχνικού Διευθυντή στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης,  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή Π.Ε ή Τ.Ε ή Δ.Ε επί θητεία με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για διάστημα τριών (3) ετών.

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς τεχνικού συμβούλου για την ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας

Ο Δήμος μας προτίθεται να σας αναθέσει την υπηρεσία: ‘Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για το έργο Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου’ με αριθμό μελέτης 105/2018 ως βασικός μελετητής του ανωτέρου έργου. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΔΝΣβ/92783/π.ε./ΦΝ 466 απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση.

Περισσότερα...

Δημοσιοποίηση πρόθεσης δημοπράτησης γέφυρας τάφρου Α5

Δημοσιοποίηση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΑΦΡΟΥ Α5 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ».
Προϋπολογισμού :15.000,00 με ΦΠΑ
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΑΦΡΟΥ Α5 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 15.000,00 με ΦΠΑ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και τάξη πτυχίου Α1 και άνω. Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Βέροιας.

Περισσότερα...

Αναζήτηση