Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε ειδική τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 5-3-2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30, προκειμένου να εκλέξουμε με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κατά σειρά:

1. Τα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί εκλογή των ανωτέρω οργάνων ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 12 Μαρτίου 2017, την ίδια ώρα, χωρίς άλλη πρόσκληση.

Ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

 

Αναζήτηση