Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Δείτε συγκεντρωτικά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. Οι αποφάσεις είναι διαθέσιμες και για να τις "κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας, σε μορφή αρχείου pdf.

Όνομα Αρχείου Μέγεθος
1-2019.pdf 411 KB
2-2019.pdf 275 KB
3-2019.pdf 541 KB
4-2019.pdf 470 KB
5-2019.pdf 468 KB
6-2019.pdf 733 KB
7-2019.pdf 395 KB
8-2019.pdf 239 KB
9-2019.pdf 521 KB
10-2019.pdf 366 KB
11-2019.pdf 371 KB
12-2019.pdf 440 KB
13-2019.pdf 446 KB
14-2019.pdf 247 KB
15-2019.pdf 367 KB
16-2019.pdf 366 KB
17-2019.pdf 443 KB
18-2019.pdf 377 KB
19-2019.pdf 365 KB
20-2019.pdf 439 KB
21-2019.pdf 471 KB
22-2019.pdf 537 KB
23-2019.pdf 523 KB
24-2019.pdf 385 KB
25-2019.pdf 259 KB
26-2019.pdf 372 KB
27-2019.pdf 372 KB
28-2019.pdf 386 KB
29-2019.pdf 384 KB
30-2019.pdf 371 KB
31-2019.pdf 367 KB
32-2019.pdf 431 KB
33-2019.pdf 369 KB
34-2019.pdf 374 KB
35-2019.pdf 373 KB
36-2019.pdf 373 KB
37-2019.pdf 380 KB
38-2019.pdf 537 KB
39-2019.pdf 438 KB
40-2019.pdf 438 KB
41-2019.pdf 385 KB
42-2019.pdf 399 KB
43-2019.pdf 317 KB
44-2019.pdf 341 KB
45-2019.pdf 318 KB
46-2019.pdf 318 KB
47-2019.pdf 318 KB
48-2019.pdf 321 KB
49-2019.pdf 318 KB
50-2019.pdf 318 KB
51-2019.pdf 318 KB
52-2019.pdf 317 KB
53-2019.pdf 317 KB
54-2019.pdf 318 KB
55-2019.pdf 380 KB
56-2019.pdf 393 KB
57-2019.pdf 393 KB
58-2019.pdf 393 KB
59-2019.pdf 393 KB
60-2019.pdf 394 KB
61-2019.pdf 445 KB
62-2019.pdf 318 KB
63-2019.pdf 457 KB
 

Αναζήτηση