old logoΑντιδήμαρχος Υπηρεσίας Δόμησης - Κτηματολόγιο του Δήμου Βέροιας στον οποίο παρέχεται αντιμισθία ο κ. Αλέξανδρος Τσαχουρίδης. Με την τροποποίηση της αριθ. 17046/1-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΜ56Ω9Ο-ΡΙΑ) Απόφασης ορίζονται οι αρμοδιότητες του ως εξής: 

Την εποπτεία της Διεύθυνσης Υ.ΔΟΜ.- Κτηματολογίου - Περιουσίας και ειδικότερα

 • Την εποπτεία - συντονισμό υλοποίησης έργων ΣΕΣ (και συνεχιζόμενων ΕΣΠΑ).
 • Την αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών πόρων.
 • Το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό των έργων του Δήμου.
 • Το Συγκοινωνιακό και Επιχειρησιακό Έργο.
 • Την καταγραφή και ιεράρχηση έργων υποδομής τοπικής σημασίας σε συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, προκειμένου να διασφαλισθεί η ισόρροπη ανάπτυξη.
 • Την ευθύνη συντονισμού αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, με πλήρη ηλεκτρονική χαρτογράφηση της περιουσίας του Δήμου.
 • Την εποπτεία όλων των συνενωμένων πολεοδομικών υπηρεσιών και υπογραφή όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς του.
 • Την ευθύνη συντονισμού για την προστασία και ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης (διατηρητέα κ.λ.π.).
 • Την ευθύνη συντονισμού εκπόνησης Γ.Π.Σ. για τον Ενιαίο Δήμο Βέροιας.
 • Την ευθύνη συντονισμού και εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
 • Την εποπτεία και ευθύνη συντονισμού σύνταξης των πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης, τακτοποίησης, προσκύρωσης κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7.1923 συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.