Στην Αντιδήμαρχο Συρμούλα Τζήμα-Τόπη, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 92 και των παρ. 1 & 2 του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, λόγω υποχρεωτικής χορήγησης ειδικής άδειας άνευ αποδοχών από την υπηρεσία της (Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας) και επιβάρυνσης του Δήμου με τη μισθοδοσία της, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Παιδείας και Ισότητας των Φύλων, με την 22165/1-9-2021 (ΑΔΑ:6ΦΤΞΩ9Ο-Ν16) ως εξής:old logo

Την εποπτεία των Γραφείων Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού-Αθλητισμού-Νέας Γενιάς καθώς και της Εφαρμογής Προγραμμάτων Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού, και ειδικότερα :

  • Το σχεδιασμό και την εποπτεία θεμάτων σχετικά με την Παιδεία, τη Δια Βίου Μάθηση και την Ισότητα των Φύλων.

 

 

 

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη