Περιηγηθείτε και κατεβάστε τις Αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βέροιας.