Η Δημαρχιακή Επιτροπή ήταν συλλογικό όργανο το οποίο αντικαταστάθηκε απο την Οικονομική Επιτροπή. Παρακάτω μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά τις αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας.

Οι αποφάσεις είναι διαθέσιμες για ανάγνωση αλλά μπορείτε να τις "κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας, σε μορφή αρχείου pdf.

 
Αυτός ο φάκελος δεν περιέχει αρχεία