Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Μητροπόλεως 55, ΤΚ 59132
2ο όροφος

Τηλέφωνα

- Γραφείο Δημοτολογίου : 2331350547, 2331350548, 2331350549, 2331350614

- Γραφείο Ληξιαρχείου : 2331350544, 2331350545, 2331350546, 2331350551

Στον φάκελο "ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ" μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε αιτήσεις και έντυπα προς κατάθεση στο Γραφείο Δημοτολογίου του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Βέροιας.

Στον φάκελο "ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ" μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε αιτήσεις και έντυπα προς κατάθεση στο Γραφείο Ληξιαρχείου του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Βέροιας.