ΑνακοινώσειςΣημαντικές ανακοινώσεις του Δήμου Βέροιας

 Ανακοινώσεις Δελτία τύπου Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαβουλεύσεις Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Δ.Σ. Αποφάσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Ε.Π. Ζωής Αποφάσεις Δ. Κοιν. Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4257/2014 και των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 84, 88 και 89 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, κεκλεισμένων των θυρών, την 9-7-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Προτάσεις του συμβουλίου της Κοινότητας για τη σύνταξη προσχεδίου του ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2021.

ΘΕΜΑ 2ο
Γνωμοδότηση για την ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης για χρήση του υπ’ αριθ. 10 γραφείου της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Βέροιας στην Φωτογραφική ομάδα Βέροιας.

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής στην Ζεϊμπέκη Ματθίδλη για το κατάστημά της στη Βέροια και στην οδό Ακροπόλεως 11.

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βέροιας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αναζήτηση