Ύστερα από την ηλεκτρονική ανάρτηση από τον ΟΑΕΔ των οριστικών πινάκων κατάταξης ανέργων στο Πρόγραμμα “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 θέσεις εργασίας” (πρόσκληση 4/2020), οι ωφελούμενοι – επιτυχόντες, οι οποίοι πρόκειται να απασχοληθούν στον Δήμο Βέροιας, μετά την παραλαβή του συστατικού σημειώματος από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), καλούνται να καταθέσουν στον Δήμο αίτηση με το συστατικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά της θέσης για την οποία έχουν επιλεγεί.

Τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα, τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξή τους καθώς και υπόδειγμα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης, τα οποία πρέπει να υποβάλουν οι επιτυχόντες, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.veria.gr, στην ενότητα «Ανακοινώσεις».

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καθώς και των περιοριστικών-προστατευτικών μέτρων λόγω του κορωνοϊού (covid-19), η κατάθεση των αιτήσεων με συνημμένα όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, βάσει των προσόντων ανά ειδικότητα, τα οποία απαιτούνται και αναγράφονται στην αίτηση, θα γίνεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επισημαίνεται ότι κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να εκδώσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, υπεύθυνη δήλωση, εξουσιοδότηση κλπ έντυπα, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, σε πρωτότυπη μορφή – με νόμιμη ισχύ πρωτοτύπου – χωρίς να απαιτείται θεώρηση ή γνήσιο υπογραφής ή λοιπές επιπλέον ενέργειες και διαδικασίες, μέσω και της ιστοσελίδας www.gov.gr, με τους προσωπικούς κωδικούς του στο “TaxisNet”.

Περαιτέρω λεπτομέρειες και διευκρινίσεις παρέχονται στην αριθ.Νο 4/2020 Δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ. καθώς στα παραρτήματα του ΑΣΕΠ, στο συνημμένο φάκελο δικαιολογητικών.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα: