Πίνακες κατάταξης της προκήρυξης ΣΟΧ 1 /2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ,διάρκειας 8 μηνών.

Συννημένα:

1. ΔΕ Χειριστών
2. ΥΕ Καθαριότητας
3. ΔΕ Οδηγών