Στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου για το έτος 2020, το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την προστασία της Δημόσιας Υγείας γενικά και της υγείας του πληθυσμού ειδικότερα, σας ενημερώνει για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται σε περιοχές που τυχόν επηρεάζονται από την εκδήλωση μιας δασικής πυρκαγιάς.

Αναλυτικά η εγκύκλιος στο συνημμένο:

Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 42685 /02-07-2020