Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει τους Πίνακες με τα τελικά αποτελέσματα της προκήρυξης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα οχτώ (88) ατόμων, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων στο δήμο Βέροιας .

Οι Πίνακες έχουν ως εξής: