Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης της ανακοίνωσης  ΣΟΧ 1/2021, κατόπιν ενστάσεων για τις παρακάτω ειδικότητες και κωδικούς θέσεων:

ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών – Κωδ.Θέσης 101

ΠΕ-ΤΕ Κοινωνικών Επιστημών – Κωδ.Θέσης 102

ΠΕ-ΤΕ Κοινωνικών Επιστημών – Κωδ.Θέσης 103

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ – Κωδ.Θέσης 104

ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών – Κωδ.Θέσης 105

ΤΕ Επισκεπτών/ Επισκεπτριών Υγείας – Κωδ.Θέσης 107

ΥΕ Διαμεσολαβητής/τρια – Κωδ.Θέσης 108