Διακοπή νερού στην Κοινότητα Μετόχι του Δήμου Βέροιας, λόγω εργασιών καθαρισμού-συντήρησης της δεξαμενής ύδρευσης

Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό ότι, την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου από την ώρα 09:00 έως 15:00 θα γίνει διακοπή νερού στην Κοινότητα Μετόχι του Δήμου Βέροιας, λόγω τακτικών εργασιών καθαρισμού-συντήρησης της δεξαμενής ύδρευσης.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργασιών.

Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης καταβάλλουν προσπάθειες για την ολοκλήρωση των εργασιών όσο το δυνατόν ενωρίτερα .

Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την αναστάτωση που θα υποστούν.