α) Πίνακας κατάταξης /επιλογής υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022 του Δήμου Βέροιας για πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων  Κωδ. Θέσης 101

β) Πίνακας απορριπτέων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022 ΠΕ Κτηνιάτρων _ΚΘ 101.