ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ