Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίαςwww.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου) αναρτήθηκε η Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στο φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 7,98336 MW και συνοδά έργα υποδομής, της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε., που θα εγκατασταθεί στο Αγροτεμάχιο 218, του αγροκτήματος «Μαυροδένδρι», του Δήμου Βέροιας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», (υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 02), Φορέας υλοποίησης της δραστηριότητας  : «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε.», προς ενημέρωση των πολιτών.
Διατύπωση γνώμης έως τις 04/07/2019 υποβάλλοντος το έντυπο Δ11 στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, Π.Ε. Ημαθίας.

Συνημμένα
Ανακοίνωση - Πρόσκληση
Έντυπο Δ11

 

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας

Παπαδόπουλος Βασίλειος