Στη διάθεση των δημοτών, των αγροτών, και των επιχειρηματιών που ζουν ή δραστηριοποιούνται στις Τ.Κ. Τριλόφου και Νέας Νικομήδειας βρίσκονται τα δύο νέα δίκτυα αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Βέροιας.

Πρόκειται για δύο σημαντικές παρεμβάσεις σχετικές με την πρόσβαση στο δίκτυο αγροτοκαλλιεργειών στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες, τις οποίες υλοποίησε και παρέδωσε προς χρήση μέσω του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» (πρώην Φιλόδημος Ι) η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.

α) Αγροτική Οδοποιία στο «Αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας», συνολικού προϋπολογισμού 719.200,00 €: Η ασφαλτόστρωση και η τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης οδικής ασφάλειας ολοκληρώθηκε στον αγροτικό δρόμο (μήκους 872, 7 μ. και πλάτους 6,5 μ.). Στο πλαίσιο της μελέτης κατασκευής εντάχθηκε το τεχνικό διάβασης (γέφυρα) του ρέματος «Κολιμπάκος» όπου δημιουργήθηκαν τρεις οχετοί με παράλληλη κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης εντός της κοίτης του.

β) Αγροτική Οδοποιία στα «Αγροκτήματα των Τοπικών Κοινοτήτων Μακροχωρίου και Νέας Νικομήδειας Δήμου Βέροιας» συνολικού προϋπολογισμού 380.680,00 €: Ένα ακόμα έργο εξαιρετικής σημασίας για την τοπική ανάπτυξη αποτελεί η ολοκλήρωση αγροτικής οδοποιίας που περιλαμβάνει δρόμο συνολικού μήκους 2,8 χλμ στα αγροκτήματα των Τοπικών Κοινοτήτων Μακροχωρίου και Νέας Νικομήδειας του Δήμου Βέροιας, της Π.Ε Ημαθίας,. Η υλοποίησή του συνίσταται στη βελτίωση των γεωμετρικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της υφιστάμενης αγροτικής οδού.

Trilofos A Sosto

 Αγροτική Οδοποιία στο «Αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας

N.Nikomideia Makroxori

Αγροτική Οδοποιία στα «Αγροκτήματα των Τοπικών Κοινοτήτων Μακροχωρίου και Νέας Νικομήδειας Δήμου Βέροιας»