Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Med Pearls με αντικείμενο τον σχεδιασμό προϊόντων Ήπιου Τουρισμού στην περιοχή της Ημαθίας, διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων φορέων και επιχειρήσεων σε θέματα Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και για το περιεχόμενο και τους στόχους του Προγράμματος.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Απριλίου και ώρα 18:00 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.

Θα ακολουθήσουν Β2Β συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες του Προγράμματος για τη δημιουργία σχετικών τουριστικών διαδρομών και προϊόντων.

Logos