Ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει ότι ο Δήμος Βέροιας για τις περιόδους καύσωνα, όταν θα προβλέπεται για την περιοχή μας, θα διαθέτει κλιματιζόμενο χώρο για τη φιλοξενία πολιτών:

- Τον χώρο του κυλικείου στο Φιλίππειο Δημοτικό Γυμναστήριο (16ης Οκτωβρίου 5Α – τηλ. 2331026320) τις ημέρες

• από Δευτέρα έως και Παρασκευή τις ώρες 08:00 π.μ. – 22:00 μ.μ και

• Σάββατο τις ώρες από 08:00 π.μ. – 16:00 μ.μ.