Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ (5ο, 8ο, 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ)» προϋπολογισμού 310.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24% Φ.Π.Α.). το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

 

Συνημμένα αρχεία

 1. Προμέτρηση
 2. Προϋπολογισμός
 3. Τιμολόγιο
 4. Ανάλυση τιμών
 5. Τιμές εφαρμογής
 6. ΕΣΥ
 7. ΣΑΥ
 8. ΦΑΥ
 9. ΕΤΕΠ
 10. Έκθεση ΑΜΕΑ
 11. Μελέτη προσβασιμότητας
 12. Τεχνική Περιγραφή
 13. Περίληψη Διακήρυξης
 14. Διακήρυξη
 15. e-ΤΕΥΔ
 16. Έντυπο οικονομικής προσφοράς