Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 64 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε ειδική τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 22-4-2019 ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 14:30, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης το εξής:

Θέμα: Εκλογή νέου προέδρου Δ.Σ.

 

Ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ