Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε έκτακτη συνεδρίαση, που θα γίνει σήμερα Τετάρτη 19-6-2019 και ώρα 17:50, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

ΘΕΜΑ:

Κατανομή των κοινόχρηστων δημοτικών χώρων στα πολιτικά κόμματα και καθορισμός του τρόπου χρήσης τους, κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι πρέπει να γίνει άμεσα η κατανομή των κοινοχρήστων δημοτικών χώρων, προκειμένου να διατεθούν στα πολιτικά κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, λόγω της έναρξης της προεκλογικής περιόδου.

 

  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ