Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 71 του ν. 4555/2018 και το άρθρο 2 του ν. 4623/2019 αντίστοιχα, σας προσκαλώ στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε ειδική τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την 1-9-2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, προκειμένου να εκλέξουμε μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κατά σειρά:

ΘΕΜΑ 1ο: 
Τα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο:
Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο:
Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Εισηγητικό)

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί εκλογή των ανωτέρω οργάνων ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019, την ίδια ώρα, χωρίς άλλη πρόσκληση.

 

Ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη