Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε έκτακτη συνεδρίαση, που θα γίνει σήμερα Δευτέρα 4-6-2018 και ώρα 14:30, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

Θέμα
Έγκριση ή μη α) παραχώρησης της χρήσης της πλατείας Ωρολογίου στην Επιτροπή Αγώνα για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι με το από 4-6-2018 αίτημά της η Επιτροπή Αγώνα για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας ζητά την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ωρολογίου για την πραγματοποίηση ανοικτής συγκέντρωσης την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ