Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4257/2014 και των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 84, 88 και 89 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, κεκλεισμένων των θυρών, την 31-7-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1
Γνωμοδότηση για τη μελέτη σήμανσης της οδού Βλάχων Ηρωίδων & Ακροπόλεως για τη σύνδεση με τη Γέφυρα Αφών Κούσιου Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 2
Γνωμοδότηση για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Λουτρού και Περικλέους.

ΘΕΜΑ 3
Γνωμοδότηση για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Πιερίων, Ακροπόλεως, Ημαθίωνος και Πύρρου.

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βέροιας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ