Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και του άρθρου 79 του ανωτέρω Νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν οι παρ. 1 και 2  με την παρ. 16 άρθρου 6 του Ν.4071/2012, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την 3-5-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1
Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής - μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στη Συμεωνίδου Παλασία για το κατάστημά της στην Πλατεία Ρακτιβάν 11 στη Βέροια.

ΘΕΜΑ 2
Επί αιτήματος του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.

ΘΕΜΑ 3
Επί αιτήματος της Λέσχης Αυτοκινήτου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ 4
Επί αιτήματος των «Εκδόσεων Ε.Ο.Σ.Σ.-Αυτοδιοίκηση και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς και του πάρκου Αγίων Αναργύρων.

ΘΕΜΑ 5
Επί αιτήματος του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου «ΚΟΠΑΝΟΣ» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.

ΘΕΜΑ 6
Επί αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Γεωργίου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.


Η Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας

Γκόγκα Ελένη