Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020), σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 29-09-2020 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου στην Κατερίνη και Αθήνα. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων» για τη συνδιοργάνωση ενημερωτικής δράσης με το Σύλλογο Οικογενειών και Φίλων για τη Ψυχική Υγεία Ημαθίας (ΣΟΦΨΥ) στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Έξοδα τουριστικής προβολής-δράσεων του Δήμου Βέροιας» για τη σύμπραξη “Imathia Quality”. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη τροποποίησης σύμβασης της «Προμήθειας ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Βέροιας για τα έτη 2019-2021». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας ή μη σύναψης σύμβασης του Δήμου Βέροιας με ιδιωτική επιχείρηση για εργασία καθαρισμού τσιμενταυλάκων. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο  
Έγκριση ή μη διενέργειας, συγκρότησης επιτροπής και κατάρτισης όρων διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινών αναδόχων για «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2021-2022». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Επέκταση-Διαρρύθμιση Δημοτικού Σχολείου Αγ.Γεωργίου». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο & 12ο Δημοτικά Σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας)». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου και 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» και κατακύρωση της σύμβασης. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικίνδυνων & ρυμοτομούμενων κτισμάτων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 13ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 14ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας (2020)». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 15ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή ανελκυστήρα στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 16ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Επισκευή και διαρρύθμιση του Παραρτήματος ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 17ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή πλατείας Κουμαριάς». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης ή μη των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων (κατασκευή τοιχίου στην οδό Αγαμέμνονος)». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση ή μη 2ου Σ.Π.Ε. και 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών της μελέτης «Μελέτη στατικής αποκατάστασης και τεύχη δημοπράτησης του ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας Καραναστάση». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Βέροιας» ΑΜ:39/2016. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Αρδευτικών Υποδομών Οικισμού Χαράδρας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά Δ.Ε. Μακεδονίδος». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 23ο
Καθορισμός ή μη συμβιβαστικά αποζημίωσης επικειμένων της ιδιοκτησίας 4 της Πράξης Εφαρμογής στο Ο.Τ. 628 στην περιοχή Στρατώνων της Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 24ο
Έγκριση ή μη διαγραφής οφειλής του Α.Γκί**** από Χρηματικό Κατάλογο παρελθόντος έτους. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 25ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Α.Σιδηρόπουλο. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 26ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο Ι.Κηριμκηρίδη. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 27ο
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. Α1028/2020 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 28ο
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. Α1029/2020 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 29ο
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. Α20/2020 απόφασης του Μον. Δ/κού Πρωτοδικείου Βέροιας. (Εισηγητικά)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)