Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020), σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 20-10-2020 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020. 

ΘΕΜΑ 2ο Αποδοχή η μη δωρεάς λεωφορείου ΑμΕΑ στον Δήμο Βέροιας από το ΚΕΜΑΕΔ Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Κοζάνη και Ιωάννινα. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για φωταγώγηση του Δημαρχείου στο πλαίσιο των δράσεων «Οκτώβριος: Μήνας πρόληψης του καρκίνου του μαστού».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για τη διοργάνωση δράσης με τίτλο «Τέχνη και Αγορά: Βέροια, Όμορφη Πόλη».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση ή μη Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 01/11/2019 έως 30/04/2020.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Κατασκευή μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Αγ.Γεωργίου».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση ή μη πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη μειοδότη του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 5Χ5 Μακροχωρίου».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχων της υπηρεσίας «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 13ο Διάλυση ή μη της σύμβασης της μελέτης «Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου» Δήμου Βέροιας.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση ή μη της αριθμ 18862/23-09-2020 απόφασης Αντιδημάρχου για απευθείας ανάθεση της εργασίας «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων (Κατασκευή κιγκλιδωμάτων σε γέφυρες αγροτικών οδών)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση των αριθμ. α) 20185/06-10-2020 & β) 20551/09-10-2020 αποφάσεων Αντιδημάρχου για απευθείας ανάθεση της εργασίας για την «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων (Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης τμήματος οδού & πεζοδρομίου στην οδό Μενελάου)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσία υποστήριξης της ολοκλήρωσης της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης Βέροιας στην Π.Ε.2 του Γ.Π.Σ. (περιοχή Δημοσθένους).(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων με συμφωνία - πλαίσιο για δύο (2) έτη (2021-2022)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση ή μη διενέργειας, συγκρότησης επιτροπής και κατάρτισης όρων διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 20ο Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά (2020)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 21ο Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτ. σχολείου Βέροιας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 23ο Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 24ο Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης-οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 25ο Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης/χειροσφαίρισης/πετοσφαίρισης στο μουσικό σχολείο Βέροιας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 26ο Έγκριση ή μη διαγραφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 27ο Επί αιτήματος Α.Θ. για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 28ο Επί αιτήματος Ε.Π. για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση σωματικής βλάβης.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 29ο Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 192/2020 απόφασης Ειρηνοδικείου Βέροιας και της Χ.Σ. και ορισμού δικηγόρου του Δήμου.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 30ο Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 5/ΤΠ/2020 αγωγής της ΚΑΠΑ στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Βέροιας.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 31ο Ορισμός ή μη δικηγόρου Αθηνών για παράστασή του ενώπιον του Αρείου Πάγου στην άσκηση αναίρεσης του Αρ.Φλώρου (υπόθεση «ENERGA POWER TRADING Α.Ε»).(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 32ο Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 1295/2020 απόφασης του Μονομελούς Δ/κού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 33ο Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 6/ΑΠΛ/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)