Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.  17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ  16/09/2021 και από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ

1ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.

ΘΕΜΑ

2ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» για την πραγματοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

ΘΕΜΑ

3ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για συνδιοργάνωση ημερίδας με το Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ Ν.Ημαθίας «Αιγές Βεργίνα».

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» για τη δημιουργία γραφιστικών στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής της Ε.Δημούλα από Χρηματικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξη νέου Χρηματικού καταλόγου.

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω ανάγκης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και λόγω προθεσμιών για τα λοιπά θέματα για την άμεση λήψη των παραπάνω σχετικών αποφάσεων και γενικότερα για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)