Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.  17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ  05/10/2021 και από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ

1ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.

ΘΕΜΑ

2ο

Έγκριση ή μη μετακίνησης Αντιδημάρχου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Πολιτικής και Καινοτομίας στην Γερμανία για συμμετοχή στο CIVITAS FORUM 2021.

ΘΕΜΑ

3ο

Έγκριση ή μη μετακίνησης Αντιδημάρχου Καθαριότητας-Ανακύκλωσης-Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στην 36η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia».

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας  Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για φωταγώγηση του Δημαρχείου Βέροιας, στο πλαίσιο των δράσεων «Οκτώβριος: Μήνας πρόληψης του καρκίνου του μαστού».

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια επίπλων του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

8ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια επίπλων του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

9ο

Έγκριση της αριθμ. 146/2021 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.» Δήμου Βέροιας με το δ.τ. "ΚΑΠΑ", περί αναμόρφωσης (3ης) του προϋπ/σμού του έτους 2021.

ΘΕΜΑ

10ο

Έγκριση της αριθμ. 19/2021 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός "ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ"» περί αναμόρφωσης (3ης) του προϋπ/σμού του έτους 2021.

ΘΕΜΑ

11ο

Κατάρτιση ή μη όρων δημοπρασίας για την εκποίηση τμήματος του αρίθμ. 1255 αγροτεμαχίου εμβαδού 444,13 τ.μ. του αγροκτήματος Κοινότητας Τριλόφου.

ΘΕΜΑ

12ο

Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος».

ΘΕΜΑ

13ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή αποδυτηρίων και WC, γυμναστηρίου ΕΠΑΛ και ΤΕΕ Ειδικής αγωγής Βέροιας».

ΘΕΜΑ

14ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε κεντρικές οδούς της Κοινότητας Κάτω Βερμίου».

ΘΕΜΑ

15ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2022-2024» της προμήθειας ελαιολιπαντικών (Ομάδα Β΄).

ΘΕΜΑ

16ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση-αποκατάσταση στεγών σχολικών-δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δ.Ε. Δοβρά, Δ.Ε. Μακεδονίδος».

ΘΕΜΑ

17ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση-αποκατάσταση στεγών Σχολικών-Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας».

ΘΕΜΑ

18ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων Φιλίππειου Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

19ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων».

ΘΕΜΑ

20ο

Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης «Κτηματογράφηση- Πολεοδόμηση- Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη Εφαρμογής στις Πολεοδομικές Ενότητες ΠΕ1β του οικισμού Βεργίνας και στην ΠΕ 2β του οικισμού Παλατιτσίων».

ΘΕΜΑ

21ο

Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα Οικισμού Χαράδρας Δήμου Βέροιας (2020)».

ΘΕΜΑ

22ο

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου (2020)».

ΘΕΜΑ

23ο

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Μεταλλικών Κερκίδων στο γήπεδο Αγίου Γεωργίου».

ΘΕΜΑ

24ο

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης ή μη απροβλέπτων δαπανών του έργου «Εξωτερικοί χρωματισμοί 10ου Δημοτικού σχολείου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

25ο

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Επισκευή και συντήρηση στέγης, ψευδοροφών και χρωματισμών Δημ.Σχολείου Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16ου Δημ.Σχολείου Βέροιας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».

ΘΕΜΑ

26ο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πεζόδρομου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ Βεργίνας».

ΘΕΜΑ

27ο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων (κατασκευή τοιχίου στην οδό Αγαμέμνονος)».

ΘΕΜΑ

28ο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».

ΘΕΜΑ

29ο

Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της «ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΕΠΕ» από βεβαιωτικό κατάλογο και σύνταξη νέου χρηματικού καταλόγου.

ΘΕΜΑ

30ο

Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του Κ.Μιχαηλίδη από βεβαιωτικό κατάλογο.

ΘΕΜΑ

31ο

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 73/TM/2020 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

32ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ

33ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ

34ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ

35ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ

36ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Αναζήτηση