Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.  17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ  14/12/2021 καιαπό ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ

1ο

Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ» Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»  με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης έργου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης στην περιοχή της Βεργίνας του Δήμου Βέροιας για την υποβολή σε συγχρηματοδοτούμενα και λοιπά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027».

ΘΕΜΑ

2ο

Έγκριση της αριθμ. 196/2021 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.» με το δ.τ. «ΚΑΠΑ», περί έγκρισης του Προϋπολογισμού, του Τεχνικού Προγράμματος και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2022.

ΘΕΜΑ

3ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων σήμανσης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Σωματείου «Α.O.K. ΒΕΡΟΙΑΣ».

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για οικονομική ενίσχυση του  «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ TANGO EMOCION».

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση-αποκατάσταση στεγών σχολικών-δημοτικών κτιρίων ΔΕ Απ.Παύλου, ΔΕ Δοβρά, ΔΕ Μακεδονίδος.

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Κτηματογράφηση- Πολεοδόμηση- Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στις πολεοδομικές ενότητες ΠΕ1β του οικισμού Βεργίνας και στην ΠΕ2β του οικισμού Παλατιτσίων».

ΘΕΜΑ

8ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ολοκλήρωση βρεφικού σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

9ο

Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη ανέγερσης κλειστού γυμναστηρίου και ανάπλασης υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης της Βέροιας».

ΘΕΜΑ

10ο

Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και ειδικότερα μέσων προστασίας χεριών, προστατευτικής ενδυμασίας και λοιπών μέσων προστασίας, για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

11ο

Έγκριση ή  μη του 1ου Α.Π.Ε.-1η τροποποίηση σύμβασης εργασιών ήσσονος σημασίας του  έργου «Ανακατασκευή πλατείας Κουμαριάς».

ΘΕΜΑ

12ο

Αποδοχή ή μη αιτήματος Δ.Δουλίκα για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.

ΘΕΜΑ

13ο

Αποδοχή ή μη αιτήματος Ι.Συμεωνίδη για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.

ΘΕΜΑ

14ο

Αποδοχή ή μη αιτήματος Θ.Τσιναφορνιώτη για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.

ΘΕΜΑ

15ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου για κατάθεση αγωγής διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής ακινήτου της πόλης Βέροιας, σε τμήμα του τεμαχίου 2221 αγροκτήματος Βέροιας (ΚΑΕΚ 160082306047).

ΘΕΜΑ

16ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου για κατάθεση αγωγής διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής ακινήτου της πόλης Βέροιας, σε τμήμα του τεμαχίου 2221 αγροκτήματος Βέροιας (ΚΑΕΚ 160082306058).

ΘΕΜΑ

17ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου για κατάθεση αγωγής διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής ακινήτου της πόλης Βέροιας, σε τμήμα του τεμαχίου 2221 αγροκτήματος Βέροιας (ΚΑΕΚ 160082301086).

ΘΕΜΑ

18ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου για κατάθεση αγωγής διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής ακινήτου της πόλης Βέροιας, σε τμήμα του τεμαχίου 2221 αγροκτήματος Βέροιας (ΚΑΕΚ 160082305012).

ΘΕΜΑ

19ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ

20ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ

21ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη