Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη 28/09/2022 ώρα 11:00, Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας, αναβάλλεται για την ΠΕΜΠΤΗ 29/09/2022 ώρα 11:00, λόγω έκτακτων και αμετάθετων υποχρεώσεων του Προέδρου (παρουσία σε δικαστήριο) και του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής (απουσία στην Αθήνα), με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)